Performanța la cel mai înalt nivel 


De-a lungul timpului ne-am consolidat poziția pe piață, devenind astăzi unul dintre cele mai importante nume în aria de practică personal injury din România. Prin profesionalism, dedicare și rezultate remarcabile, am câștigat încrederea și respectul clienților noștri. În fiecare caz este implicată o echipă dedicată obținerii celor mai bune soluții pentru clienții noștri formată din profesioniști și avocați specializați.

Expertiza noastră

Avem o expertiză în diverse ramuri de drept, cu echipe formate din profesioniști dedicați, care au o pregătire profesională la cel mai înalt nivel. Suntem organizați ca un veritabil departament de litigii, dar avem și un departament solid de consultanță comercială, pentru a oferi soluții proactive.

Personal Injury

Acordăm asistență juridică specializată tuturor clienților noștri. Punem la dispoziția acestora o echipă cu experiență, dinamică și axată pe rezultate. Oferim reprezentare la toate nivelele jurisdicționale și garantăm obținerea celei mai bune soluții la finalul procesului.

Clienții noștri beneficiază de:

 • Asistență juridică în dosarul penal și civil;
 • Asistarea în relațiile cu autoritățile;
 • Opinia unui expert tehnic agreat;
 • Contraexpertiză medico-legală;
 • Consiliere psihologică.
 

Clienții noștri au drept să obțină despăgubiri în cazul unor accidente rutiere pentru:

 • Recuperarea tuturor cheltuielilor medicale;
 • Șocul emoțional suferit;
 • Pierderea unor venituri viitoare;
 • Pierderea unor membri ai familiei.

Acordăm asistență juridică specializată tuturor clienților noștri. Punem la dispoziția acestora o echipă cu experiență, dinamică și axată pe rezultate. Oferim reprezentare la toate nivelele jurisdicționale și garantăm obținerea celei mai bune soluții la finalul procesului.

Clienții noștri beneficiază de:

 • Asistență juridică în dosarul penal și civil;
 • Asistență în relațiile cu autoritățile;
 • Opinia unui expert-parte agreat;
 • Contraexpertiză medico-legală;
 • Consiliere psihologică.
 

Clienții noștri au drept să obțină despăgubiri pentru:

 • Recuperarea tuturor cheltuielilor medicale;
 • Șocul emoțional suferit;
 • Incapacitatea de a mai munci;
 • Pierderea unor membri ai familiei.

Acoperim întreaga gamă de asistență juridică, tehnică și psihologică prin experții noștri interni și externi. Obținem cea mai bună soluție pentru clienții noștri. Sprijinim recuperarea pacienților în cazurile de malpraxis.

Clienții noștri beneficiază de:

 • Asistență juridică în dosarul penal și civil;
 • Consultanță în relațiile cu autoritățile;
 • Contraexpertiză medico-legală;
 • Consiliere psihologică.
 

Clienții noștri au drept să obțină despăgubiri pentru:

 • Recuperarea tuturor cheltuielilor medicale;
 • Șocul emoțional suferit;
 • Pierderea unor venituri viitoare.

Business Law

Echipa noastră oferă consultanță și servicii juridice operatorilor economici ce activează în domeniul dreptului transporturilor, în special a transportului rutier și maritim de mărfuri și persoane.

Pentru domeniul transportului rutier oferim:

 • consultanță juridică cu privire la negocierea, încheierea și conformitatea contractelor cu partenerii de afaceri;
 • consultanță juridică privind contractele încheiate cu furnizori specifici activității de transport;
 • consultantă juridică cu privire la orice alte situații cu potențial litigios din activitatea operațională a clientului;
 • recuperarea oricăror prejudicii rezultate din activitatea de transport bazate pe temeiul asigurărilor de răspundere civilă generală, cât și asigurările CARGO;
 • reprezentăm operatorii de transport rutier în litigiile deduse spre soluționare instanțelor judecătorești sau cele arbitrale.

 

Pentru domeniul transportului maritim oferim:

 • încheierea și derularea contractelor de comerț internațional cu element de drept maritim, conformitatea acestora cu convențiile de la Haga-Visby, Hamburg, alegerea jurisdicției internaționale favorabilă (GAFTA, IMO) în caz de litigiu;
 • litigii în fața instanțelor de drept comun și instanțelor arbitrale aferente asociațiilor de trading implicate;
 • accidente maritime și fluviale;
 • în domeniul relațiilor de muncă la bordul navei;
 • privilegiile și ipotecile maritime;
 • proceduri privind arestul navei;
 • răspunderea transportatorului privind prejudicierea mărfurilor,
 • alegerea jurisdicției competente în funcție de bill of lading.

Echipa noastră oferă asistență juridică societăților comerciale cu privire la:

 • operațiuni la Registrul Comerțului;
 • procedurile legale de evaluare prealabila a documentelor unei alte societăți comerciale, dar și revizuirea documentelor din Virtual Data Room, redactarea raportului “Due-Diligence”;
 • procedura de fuziune și achiziție;
 • operațiuni la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;
 • redactarea și revizuirea diferitelor contracte: de furnizare, de vânzare-cumpărare, ipotecare, împrumuturi bancare, diverse scheme de finanțare.

 

În ceea ce privește litigiile cu profesioniști, societatea noastră acordă consultanță și asistență juridică cu privire la:

 • redactarea documentelor necesare formării dosarului prin care se investește instanța de judecată competentă, în vederea recuperării creanțelor sau care au ca obiect încălcări ale unor obligații contractuale;
 • reprezentarea în fond, cât și în toate căile de atac;
 • participarea la negocierile cu părțile procesuale în vederea încheierii unei tranzacții judiciare.

Echipa noastră oferă consultanță juridică managerilor de resurse umane, reprezentanților societăților comerciale, dar și angajaților propunându-le cele mai bune soluții la problemele lor.

Principalele aspecte de care ne ocupăm:

 • contracte de muncă;
 • asistență juridică pentru utilizarea angajaților temporari și a contractelor cu un furnizor de muncă temporară;
 • externalizarea proceselor de afaceri;
 • pregătirea și negocierea documentelor de tranzacție și a celor asociate acesteia.
 • externalizarea proceselor de afaceri;
 • litigii privind jurisdicția muncii;
 • negocierea în vederea soluționării pe cale amiabilă a litigiilor;
 • participarea la procedurile prevăzute de Codul Muncii în ceea ce privește răspunderea disciplinară și răspunderea patrimonială;
 • conduita societății, respectiv oportunitatea unor decizii în ceea ce îi privește pe angajați din punct de vedere al dreptului muncii si securității sociale.

Echipa noastră oferă operatorilor economici asistență juridică în procedura de achiziție publică. 

Principalele aspecte de care ne ocupăm:

 • încheierea contractelor de achiziție publică inclusiv FIDIC (red book, yellow book);
 • concesiune de lucrări publice și servicii;
 • implicarea activă privind interacțiunea cu asiguratorii în ceea ce privește încălcarea obligațiilor contractuale;
 • reprezentarea în fața instanțelor de judecată și instanțelor arbitrale în cazul eventualelor litigii.

Echipa noastră oferă asistență pe toată durata negocierilor cu partenerii de afaceri și cu autoritățile publice care emit autorizațiile și permisele necesare.

Principalele aspecte de care ne ocupăm:

 • Autorizarea și disciplina în construcții, precum și dreptul de proprietate asupra construcțiilor nou edificate;
 • Realizarea de rapoarte due diligence pentru achiziții imobiliare;
 • Asistență privind negocierea, revendicările părților în cadrul lucrărilor de construcții civile, precum și litigiile aferente;
 • Contracte de tip IEEE privind proiectarea, construirea și operarea instalațiilor tehnologice cu un grad mare de tehnologizare și automatizare care pot fi parte sau nu din construcții civile.

Echipa noastră acordă operatorilor economici asistență în investigațiile de tip cartel și abuz de poziție dominantă, precum și în domeniul ajutoarelor de stat, inclusiv în litigii.

Oferim consultanță juridică și reprezentare cu privire la:

 • Legislația aplicabilă în domeniul comercializării și marketingului produselor și serviciilor;
 • Răspunderea juridică pentru faptele de concurență neloială;
 • Acțiunea în concurență neloială;
 • Prevederile comunitare în materia concurenței;
 • Practicile restrictive de concurență.

Principalele domenii în care activăm sunt:

 • Procedura de înființare a societăților, cu toate aspectele ce decurg de aici;
 • Administrarea societăților și a operațiunilor curente;
 • Preluări și achiziții publice;
 • Fuziuni și achiziții;
 • Asocieri;
 • Tranzacții;
 • Restructurări/reorganizări/insolvență;
 • Asigurăm reprezentarea în fața instanțelor de judecată;
 • Asigurăm reprezentarea în fața Consiliului Concurenței.

Echipa noastră deține experiența necesară în ceea ce privește consultanța și reprezentarea consumatorilor în relația acestora cu banca.

Oferim o gamă largă de servicii instituțiilor financiare, firmelor de asigurări și leasing și altor companii care se ocupă de intermedieri financiare.

 • împrumuturi;
 • restructurarea datoriilor;
 • recuperarea împrumuturilor și optimizarea investițiilor;
 • investiții financiare;
 • încheierea/încetarea/modificarea raporturilor juridice desfășurate între bancă și client;
 • renegocierea sau înlăturarea clauzelor abuzive din contractele de creditare;
 • procedura de dare în plată în fața instanței de judecată;
 • proceduri de conciliere;
 • leasing.

Principalele aspecte de care ne ocupăm:

 • acordăm asistență privind redactarea contractelor privind livrarea de module, prestarea de servicii tip „software as a service”, design și operări platforme atât din punct de vedere „back office”, cât și mentenanță;
 • furnizăm soluții privind cesionarea drepturilor de autor atât al producătorilor de software față de beneficiari, precum și prezervarea drepturilor nepatrimoniale de autor.